Banner 1
11 19, 2013
Chuyến áo ấm Mường Khương, Lào Cai
Thời gian diễn ra: Từ 19-23/11/2013
Địa điểm: tới các xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Nội dung làm việc chính của chuyến gồm: 
  • Trao tủ sách cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Thàng (có ảnh đi kèm).
  • Phát áo ấm, chăn, ủng, sách vở và các vật dụng nội trú khác tại các trường: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Thàng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học cơ sở Tả Thàng, Mầm non Tả Thàng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cao Sơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học cơ sở Cao Sơn, Mầm non Cao Sơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở La Pan Tẩn, Mầm non La Pan Tẩn, Mầm non Tả Ngải Chồ, mầm non Tung Chung Phố.

Liên hệ

  • Tài khoản: xxxx xxxx xxxx
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • + 090 222 7557 / 091234 2268

Kết nối

Giới thiệu

Tủ Sách Cầu Vòng hoạt động với mục tiêu chính là hỗ trợ hoạt động cho các học sinh khó khăn ở vùng cao, bao gồm các chương trình chính:

  • Tủ sách cầu vòng
  • Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm
  • Hỗ trợ học sinh được học tiếp lên cấp 3