Banner 1
09 07, 2014
Thành lập Tủ sách Cầu vồng Quy Hòa

Tủ sách Cầu vồng Quy Hòa được thành lập từ tháng 8/2014 nhân dịp đầu năm học mới. Đây là tủ sách được đặt trong trại phong Quy Hòa (Bình Định) nhằm phục vụ cho con em các bệnh nhân mắc bệnh phong trong trại và phục vụ chính các bệnh nhân phong.

Liên hệ

  • Tài khoản: xxxx xxxx xxxx
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • + 090 222 7557 / 091234 2268

Kết nối

Giới thiệu

Tủ Sách Cầu Vòng hoạt động với mục tiêu chính là hỗ trợ hoạt động cho các học sinh khó khăn ở vùng cao, bao gồm các chương trình chính:

  • Tủ sách cầu vòng
  • Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm
  • Hỗ trợ học sinh được học tiếp lên cấp 3