Liên hệ với chúng tôi

Tủ Sách Cầu Vồng
 • Tài khoản: xxxx xxxx xxxx
  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 • + 090 222 7557 / 091234 2268
(Cảm nhận của một TNV sau khi kết thúc chuyến đi cùng Tủ sách Cầu vồng) “Những đôi chân trần, bàn tay nhem nhuốc với tiếng hà hít liên tục ...

Liên hệ

 • Tài khoản: xxxx xxxx xxxx
  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 • + 090 222 7557 / 091234 2268

Kết nối

Giới thiệu

Tủ Sách Cầu Vòng hoạt động với mục tiêu chính là hỗ trợ hoạt động cho các học sinh khó khăn ở vùng cao, bao gồm các chương trình chính:

 • Tủ sách cầu vòng
 • Hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm
 • Hỗ trợ học sinh được học tiếp lên cấp 3